September 2, 2008

Istalihi za Kiswahili

The Baraza la Kiswahili la Taifa (BAKITA) is the national body for the Swahili language in Tanzania, and is on the forefront of efforts to make Swahili an effective language for science, technology, mathematics, medicine, and the humanities. In Istalihi za Kiswahili they provide a list of essential vocabulary in Swahili for various disciplines. Here is a sampling from the history section:

imperial--kibeberu
foreign trade--biashara ya kimataifa
commodity--bidhaa
labor movement--chama cha wafanyakazi
archives--hifadhi ya nyaraka
ideology--itikadi
colonial legacy--kasumba ya ukoloni
impact--kishindo
liberate/decolonize--komboa
armed struggle--mapambano ya silaha
settlement--mastakimu
demand--matakwa
political system--mfumo wa kisiasa
division of labor--mgawano wa kazi
treaty--mkataba
factors of production--misingi ya uzalishaji
exploit--nyonya
producer--mzalishaji
resistance--ukinzani
kingdom--ufalme
immigration--uhamiaji
socialism--ujamaa
class formation--utabakishaji
manpower--utumishi
invasion--uvamizi
welfare--ustawi
feudalism--ukabaila
abolition--ukomeshaji
World War--vita kuu vya dunia

0 comments:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP